Notre Blog

SIM-003.jpgLe SIM (Syndicat des Industries de Madagascar) a répondu présent à une réunion des groupements du Secteur privé avec l'EDBM et CLIM'INVEST le 13 juillet 2023 dernier au siège de l'EDBM Antaninarenina.
Cette séance de travail et de réflexion a permis aux parties prenantes d’élaborer ensemble un plan d’actions qui porte sur :
-la mise en place et l’organisation de la plateforme du Secteur Privé malagasy
-la définition de la Vision commune du développement du Secteur Privé à travers la finalisation du Livre blanc
-l’appui au Secteur Privé dans le cadre de la préparation du Projet de Loi de Finances Initiale (PLFI) 2024
-Et enfin, l’amélioration de l’accès au financement

SIM-Polestage.jpg

"Pole Stage Madagascar" Tetik'Asa Fampiofanana Fizàrana Asa
ANDIANY FAHA-DIMY
----------
Nifarana omaly faha 12 jolay 2023 tao amin'ny Plan Anosy ny fampihofanana tanora fizàrana asa amin’ity taona 2023 ity. Miisa 72 ireo mpianatra nanaraka izany izay nizarana maripankasitrahana.
Naharitra roa andro izany fihofanana nomen'ireo teknisianina avy amin’ny mpiara-miombon'antoka isan-tokony izany toy ny MTEFPLS, ny MICC, ny DHL ary BIANCO izany.
Naneho fisaorana sy fankasitrahana ary nanome tolokevitra vitsivitsy mikasika ireo lohahevitra irin izy ireo hifampizarana mandritry ny fihofanana manaraka sy hanatsarana hatrany ny fihofanana eo anivon' ny "Pole Stage Madagascar"izy ireo.
Efa vonona tanteraka ny hiroso amin' izany fizàrana asa izany ihany koa izy ireo.

Sous-catégories